Kata

115

Performing a scissor takedown technique (Kani Basami) to the neck area in Bunkai is not prohibited.

© 2017 Karate New / Nouveau Brunswick